Teruggaaf van energiebelasting is een vaak vergeten aspect in de energieadvisering. Energieleveranciers en adviesbureaus voor de inkoop van energie maken afnemers niet attent op de mogelijkheden. Het kost hen alleen maar tijd en geld en het levert hen niets op. Gelukkig weten de adviseurs van BetaalNietTeveelEnergiebelasting.nl de juiste paden te bewandelen om de door ons de teveel betaalde energiebelasting terug te vorderen.