Het totale traject heeft bij ons bijna een jaar geduurd, maar heeft tienduizenden Euro’s opgeleverd. Onze adviseur heeft het traject van begin tot eind gecoördineerd en de contacten onderhouden met alle partijen: de gemeenten, de Belastingdienst en onze energieleveranciers. Wij hebben in het begin alleen informatie hoeven aan te leveren van onze aansluitgegevens